*  May 2022 - Week 3: 20 May 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  May 2022 - Week 2: 13 May 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  May 2022 - Week 1: 06 May 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  April 2022 - Week 4: 29 April 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  April 2022 - Week 3: 22 April 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  April 2022 - Week 2: 14 April 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  April 2022 - Week 1: 08 April 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  March 2022 - Week 3: 17 March 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  March 2022 - Week 2: 11 March 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  March 2022 - Week 1: 04 March 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  February 2022 - Week 4: 25 February 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  February 2022 - Week 3: 18 February 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  February 2022 - Week 2: 11 February 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  February 2022 - Week 1: 04 February 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  January 2022 - Week 2: 28 January 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  January 2022 - Week 1: 21 January 2022
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  December 2021 - Week 3: 15 December 2021
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  December 2021 - Week 1: 03 December 2021
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report

 *  November 2021 - Week 4: 26 November 2021
 1.   Zipped SAMS Database
 2.   LURITS Deployment Report